Додатни елементи

/Додатни елементи
Додатни елементи 2017-11-03T13:40:46+01:00

Кружен Капак 

Елемнт Диаметар (mm)  Диаметар (mm)
Капак-кружен ∅400 ∅600
manhole cover капак за шахта inter construction

Квадратен Капак

Елемент L1(mm) L2(mm)
Капак-квадратен 600 600
kapak 600x600 капак ДН600

Тангентен Конус

Елемент OD 1 OD 2 h1 h2
Тангентен Конус 1000 160 200 270

Бетонски прстен

Елемент OD/ID H
Бетонски Прстен 1100/665 180
concrete seal ring manhole бетонски прстен шахта

Гумица за бетонски прстен

Елемент H
Гумица за Бетонски прстен 645 38
ruber seal manhole гумица шахта inter construction

Гумици за шахта 

Гумици
OD/ID Дијаметар на нож
OD 110 114
ID 110 125
OD 160 166
ID 160 193
OD 200 208
ID 200 240
OD 250 262
ID 250 295
OD 315 337
ID 300 355
ruber seal manhole гумица шахта inter construction
ruber seal manhole гумица шахта inter construction