Еко-бокс

/Еко-бокс
Еко-бокс 2019-11-21T14:43:16+01:00

Модел 1

Елемент Должина Ширина Висина Капацитет Корисна зафатнина
Интер-еко бокс 1200 1200 мм 1000 мм 785 мм 500 кг 690 л

ЕКО БОКС е мулти производ наменет за овошје и зеленчук, како и за разни други индустриски складирања и примени.

Можност за редење една врз друга со капацитет еднаков на 5000 кг.

Модел 2

Елемент Должина Ширина Висина Капацитет Корисна зафатнина
Интер-еко бокс 1200 полн 1200 мм 1000 мм 760 мм 470 кг 670 л

ПОЛН ЕКО БОКС е мулти производ наменет за овошје и зеленчук, како и за разни други индустриски складирања и примени.

Можност за редење една врз друга со капацитет еднаков на 4500 кг.