База OD 400

/База OD 400
База OD 400 2017-11-03T13:47:51+01:00

База за Футура шахта ОД400

Елемент DN H H1 L Влез 1/ Излез 1
BS 400.200/160 400 415 155 580 DN 200/160

База за Футура шахта ОД400 

Елемент DN H H1 L Влез 1/ Излез 1 Влез 2,3
BS 400.200/160 2×45º 400 415 155 580 DN 200/160 DN 160

База за Футура шахта ОД400

Елемент DN H H1 L Влез 1/Излез 1 Влез 2,3
BS 400.200/160 1×45ºL 400 415 155 580 DN 200/160 DN 160

База за Футура шахата ОД400 

Елемент DN H H1 L Влез 1/Излез 1 Влез 2,3
BS 400.200/160 1×45ºR 400 415 155 580 DN 200/160 DN 160

Ова база ОД400 може да се нарасне во висина со коругирана ОД400, мазна ОД400 и ПВЦ ОД400 цевка.