Продолжеток ИД 800/ ИД1000

/Продолжеток ИД 800/ ИД1000
Продолжеток ИД 800/ ИД1000 2017-11-02T13:51:50+01:00
Екстензија / Продолжеток 1000
h1 H usefull (ефективна висина) ID
90 250 1000
90 500 1000
90 600 1000
90 750 1000
90 1000 1000
Екстензија / Продолжеток 800
h1 H usefull (ефективна висина) ID
90 250 800
90 500 800
90 600 800
90 750 800
90 1000 800