Интер-еко 50 л

/Интер-еко 50 л
Интер-еко 50 л 2017-10-20T14:45:43+02:00

Кантите Интер-Еко 50 литри се произведуваат со технологија за бризгање на пластика, произведени се од врвен ХДПЕ материјал. Тие се стабилни на УВ-зраци и се водонепропусни. Нејзиниот дизајн потполно одговара на површините каде што ќе биде позиционирана може да се изработи во повеќе бои.
Кантата се одржува со перење со секаков вид на детергенти и течности за хигиена.
Направена е по ДИН стандард.
Системот за прецврстување е направен од пластика, формирајќи силен оклоп кој е сместен во внатрешноста на кантата и овозможува лесна инсталација на канделабри, столбови, ѕидови и челични цевки.