Интер-еко гајби

/Интер-еко гајби
Интер-еко гајби 2018-04-13T11:45:29+02:00

Хигиенски, цврсти и стабилни, нашите еко-гајби располагаат со бројни каректеристики, додатоци и варијации. Изработени од материјал одобрен за прехрамбени производи, добра хемиска и корозивна отпорност, материјал кој може да се рециклира.

Еко Бокс е мулти производ наменет за овошје и зеленчук, како и за разни друго индустриски складирања и примени.

  • Материјал одобрен за прехрамбени производи

  • Добра хемиска и корозивна отпорност

  • Резервоарите се произведени од материјал кој може да се рециклира

  • Широк температурен опсег

  • Поминувајќи ги тестовите за непропустливост, овие наши производи гарантираат за својата долготрајност и квалитет