Конусен капак ИД 1000

/Конусен капак ИД 1000
Конусен капак ИД 1000 2017-11-02T11:33:30+01:00

Интерхол шахтите се произведуваат од полиетилен (LLDPE; MDPE; HDPE) и полипропилен (PP) согласно стандардот EN-13598 од еколошки висококвалитетни материјали кои може лесно да се рециклираат и термички да се обработат.
Интерхол контролните шахти со внатрешен дијаметар 600мм и 800мм (DN/ID 800) се согласно EN 13598-1. За лесен и постојан пристап на лица во шахтата со дијаметар ДН/ИД 1000 или > 1000мм е стандардот EN 13598-2.

Интерхол капакот се произведува со димензии од ID 800 и ID 1000 е достапен во 4 вида
заради задоволување на висинските потреби, тоа се:
Низок капак( CAP LF/1 )
Низок капак со продолжеток ( CAP LF/2 )
Висок капак ( CAP DM/1 )
Висок капак со продолжеток ( CAP DM/2 )
Висок капак со двоен продолжеток ( CAP DM/3 )

Елемент H H1 ID OD
CAP LF 1000/1 430 180 1000 645
CAP LF 1000/2 680 425 1000 645
CAP DM  1000/1 830 180 1000 645
CAP DM    1000/2 1080 425 1000 645
CAP DM    1000/3  1330  675  1000  645
         

За задоволување на потребните висини тука е и додатниот продолжеток за капаците (CAP EX 600), доколку е потребно на терен. Дизајниран е да се постави на врвот од капакот за да се задоволи бараната висина. Овој елемент одговара на сите капаци од Интерхол шахтите: ID600, ID800 и ID1000

Елемент H H1 id
 CAP EX 600  600  100  645