Продолжеток ID 1000

/Продолжеток ID 1000
Продолжеток ID 1000 2017-11-03T12:02:09+01:00

Екстензија ИД 1000

Поради различните висини на шахтите што постојат и за да се задоволат истите, Интерхол шахтите имаат 5 различни продолжетоци кои се склопуваат со цел да се постигне бараната висина.

Максималната издржливост и долгиот жувотен век на на нашиот производ не се гарантира само со квалитетниот материјал, туку и со инзвонредниот дизајн во кој се дава посебно внимание на хоризонталните и вертикалните ребра кои ја прават статички издржлива.

Друг многу важен сегмент  од овие елементи се скалите кои компактно се изливаат при изработка на самиот елемент. Нивниот дизајн, како и белата внатрешност на шахтата даваат безбедност на работникот при слегување и го олеснуваат нивното одржување.

.

Елемент H ID
EX 250.1000 310 1000
EX 500.1000 535 1000
EX 750.1000 770 1000
EX 1000.1000 1020 1000

Каскадниот продолжеток е специјално дизајнирано решение за добивање на каскадни шахти, со цел да се овозможи приклучување на влезната цевка на потребната висина.

Елемент H ID Каскаден приклучок
KAS EX 500.1000 535 1000 OD 110-OD/ID 400