Продолжетоци ID 800

/Продолжетоци ID 800
Продолжетоци ID 800 2017-11-03T12:03:22+01:00

Екстензија ИД 800

Поради различните висини на шахтите што постојат и за да се задоволат истите, Интерхол шахтите имаат 5 различни продолжетоци кои се склопуваат со цел да се постигне бараната висина.

Максималната издржливост и долгиот жувотен век на на нашиот производ не се гарантира само со квалитетниот материјал, туку и со инзвонредниот дизајн во кој се дава посебно внимание на хоризонталните и вертикалните ребра кои ја прават статички издржлива.

Друг многу важен сегмент  од овие елементи се скалите кои компактно се изливаат при изработка на самиот елемент. Нивниот дизајн, како и белата внатрешност на шахтата даваат безбедност на работникот при слегување и го олеснуваат нивното одржување.

.

Елемент H ID
EX 250.800 250 800
EX 500.800 545 800
EX 750.800 780 800
EX 1000.800 1000 800