Сливник

/Сливник
Сливник 2017-11-03T12:47:40+01:00

Сливник 

Сливникот со својата одлична хидраулична особина нуди брза и едноставна инсталација. Служи за да ги собира атмосферските води кои се влеваат во шахтата. Тој се инсталира пред шахтата и има монолинска структура, составен од сифонски дел  и завршува со квадрат кој е дизајниран за капак 400×400 mm. Тој е погогден за поврзување на сите стандардизаирани цевки за канализација.

Елемент OD H h h1 Излез
Сливник 500 900 550 370 OD 160