Кабловска Шахта

/Кабловска Шахта
Кабловска Шахта 2017-11-03T12:49:31+01:00

Кабловска шахта 

Кабловската шахта е направена од ПЕ и ПП материјал и се користи за пристап до правците за потребното инсталирање, монтирање и изведба на електрични, телекомуникациски и кабловските линии, исто така може да се употребува и за монтирање на повеќе водомери, ревиизија или поправки на истите.
Тие се лесно достапни поради техничките решенија и имаат висок капацитет на оптоварување.
Предности на овие шахти се:
-лесен пристап до водомерот или каблите
-брза монтажа
-лесно прилагодлива висина
-можност за влез од сите страни
-заштита од замрзнување.

Елемент H1 H2 L1 L2 L3 L4 L5 L6
Кабловска шахта 800 120 1410 100 550 550 640 1240