Материјали

/Материјали
Материјали 2017-10-30T13:12:53+01:00

Каректеристики на материјалите кои се користат за ротомолдинг

Својство Единица Стандард LLDPE/MDPE/HDPE PP
Индекс на течење (MFI) g/10min ISO 1133 4-6 13-15
Густина g/cm³ ISO 1183 0.935-0.945 0.9
Модул на свиткување Mpa ISO 178 600-750 1100-1300

Карактеристики на материјалите кои се користот за вбризгување (PE)

Својство Единица Стандард Вредност
Индекс на течење (230°C/2.16kg) g/10 min ISO 1133 4.5
Густина g/cm³ ISO 1183 0.957
Модул на свиткување (1mm/min) Mpa ISO 178 1700

Карактеристикки на материјалите кои се користот за вбризгување (PP)

Својство Единица Стандард Вредност
Индекс на течење (230°C/2.16kg) g/10 min ISO 1133 3.5-4
Густина g/cm³ ISO 1183 0.907
Модул на свиткување (1mm/min) Mpa ISO 178 1350