Повеќе наменска амбалажа

/Повеќе наменска амбалажа
Повеќе наменска амбалажа 2018-04-24T14:08:16+02:00

Интер Еко Повеќе наменска амбалажа

Хигиенски, цврсти и стабилни, нашите еко-гајби располагаат со бројни карактеристики, додатоци и варијации.

  • лесни
  • робусни
  • економични
  • ефикасни
  • компактни
  • 100% безбедни
  • ергономичен дизајн
  • УВ стабилни
  • издржливи на високи и ниски температури
Елемент Должина Ширина Висина
Интер Еко Бокс-600/ Тип 1 600 400 200
Интер Еко Бокс-600/ Тип 2 600 400 200

Тип 1 -без перфорација               Тип 2- со перфорација

Елемент Должина Ширина Висина
Интер Еко Бокс-540 540 350 300

Интер Еко Бокс е мулти производ наменет за овошје и зеленчук, како и за разни индустриски складирања и примени. Можност за редење една врз друга со капацитет еднаков на 5000kg

Елемент Должина Ширина Висина Капацитет
Интер Еко Бокс-1200 1200 1000 785 500 kg