Резервоари

/Резервоари
Резервоари 2019-08-24T09:42:57+02:00

Резервоари

Произведени од полиетилен резервоарите се достапни во три големини од 1000 l, 500 l и 300 l. тие се произведуваат во бела, црна и сина боја, а во зависност од потребата постои можност за производство и во други бои.

Овие резервоари имаат широк температурен опсег од околу -30º C до +70º C.

 

  • Материјал одобрен за прехрамбени производи
  • Добра хемиска и корозивна отпорност
  • Резервоарите се произведени од материјал кој може да се рециклира
  • Широк температурен опсег
  • Поминувајќи ги тестовите за непропустливост, овие наши производи гарантираат за својата долготрајност и квалитет