Интерхол шахти

/Интерхол шахти
Интерхол шахти 2017-12-28T14:20:48+01:00

Интерхол програма

Кликни на сликата

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ИНТЕРХОЛ ШАХТИ

Интерхол шахтите се произведуваат од полиетилен (LLDPE; MDPE; HDPE) и полипропилен (PP) согласно стандардот EN 13598 од еколошки висококвалитетни материјали кои може лесно да се рециклираат и термички да се обработат.
Интерхол контролните шахти со внатрешен дијаметар 600мм и 800мм (DN/ID 800) се согласно EN 13598-1. За лесен и постојан пристап на лица во шахтата со дијаметар ДН/ИД 1000 или > 1000мм е стандардот EN 13598-2.

ЗНАЧАЈНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНТЕРХОЛ ШАХТА

За да се задоволи критериумот за екологија на отпадни води, бетонската шахта која со децении беше стандард, денес се повеќе се заменува со полиетиленска и полипропиленска шахта која во потполност е водонепропусна. Законската регулатива бара заштита на околината т.е првенствено заштита на подземните води – затоа се препорачува вградување на водонепропустливи материјали.

ОТПОРНОСТ НА ТЕМПЕРАТУРА

ИНТЕРХОЛ шахтите постојано се изложени под влијание на најразлични температури. Формата на шахтата останува непроменета и под силно сончево влијание во текот на летниот период, а исто така не можат да им наштетат ни ниските температури, па дури ни врелите отпадни води од индустриите. ПЕ и ПП се стабилни на температура од -35 до +60 степени целзиусови.

ВОДОНЕПРОПУСТЛИВОСТ

ПЕ и ПП Интерхол шахтите се 100% водонепропустливи. Целата нивна компактност ја гарантира непропустливоста. Исто така се добива и идеална компактност на заварениот спој на шахтата со полиетиленските и полипропиленските цевки.

ДОЛГОТРАЈНОСТ

Произведени од ПЕ и ПП целосно ги исклучуваат можните проблеми и оштетувања кои се
јавуваат кај другите традиционални шахти кои досега се користени. Својствата кои ги содржат ПЕ и ПП како материјали, имаат важна улога во цврстината и издржливоста на производот.
Во овој случај ИНТЕРХОЛ шахтите се извонреден производ со висококвалитетни карактеристики кои овозможуваат долг животен век.

ОДРЖУВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ

Внатрешната бела боја што ја имаат шахтите не само што ја олеснува инспекцијата туку ум нуди и голема сигурност и безбедност на работниците. Максималната безбедност се постигнува со скалите кој имаат посебен дизајн и овозможуваат лесно влегување и симнување до дното на шахтата. Скалите се составен дел од секој елемент на шахтата.

ХЕМИСКА ОТПОРНОСТ

Карактеристиката на отпорност на ПЕ и ПП на хемиска агресивност е добро позната.
Карактеристиките на ИНТЕРХОЛ шахтите се дефинирани во стандардот EN 13598-1/2, во кој се потврдува дека шахтите од ПЕ и ПП се отпорни на вода во широк ранг на PH вредности, како што се домашни и други отпадни води, дождовница, површинска и подземна вода. Листата на хемиска отпорност на Интерхол шахтите може да се достави на барање на купувачите.

ОТПОРНОСТ НА МЕХАНИЧКИ УДАРИ

ПЕ и ПП се еластични и прилагодливи материјали кои не пукаат и затоа ИНТЕРХОЛ шахтите се отпорни на удари и падови кои може да настанат при монтажа.

БРЗА ИЗРАБОТКА

Интерхол шахтите се испорачуваат веднаш, можност како цели-компактни или во елементи со кои нудиме гумица за нивно склопување. Исто така се испорачуваат со заварени приклучоци за цевки или посебно приклучоци кои лесно се монтираат на терен со гумица.

МАЛА ТЕЖИНА

Во споредба со бетонските шахти кои имаат огромни тежини, Интерхол шахтите се со мали тежини со што се олеснува транспортот и се овозможува лесна манипулација на терен и монтажа.