Спојување на шахтите

/Спојување на шахтите
Спојување на шахтите 2017-10-17T10:51:52+02:00

Во зависносt од барањата на купувачот шахтата се доставува на терен целосно заварена или во елементи

Прв начин за добивање на на компакноста е шахтата да се произведува монолитска, бараната висина во еден компактен дел.

 

Втор начин е со заваруање на елементите со екструдер при што се користи ПЕ/ПП жица: Загревањето на полиетиленска/полипропиленска површина на елементите од шахтатаи растопената ПЕ/ПП жица од екструдерот се оединуваат и создаваат 100% водонепропустлив слој.

Третиот начин за добивање на компактноста е со поставување  на специјално дизајнирана гумица помеѓу спојот на секој елемент. Оваа гумица овозможува стабилност на елементите и сигурна водонепропустливост.

 

Муф

На базите директно може да се заварат ПП и ПЕ муфовите според бараните димензии. Овие приклучоци озвозможуваат лесни брзо поврзување на шахтата со одводната линија. Важно е цевката која се поврзува со овој приклучок да биде чиста и премачкана со маст Lubricant Neutrex или слично.

Футура шахтите се уникатни производи каде базите Футура се произведуваат директно муфови, но во зависност од потребите на потрошувачот на базата директно може да се заварат ПЕ и ПП муфови според бараните димензии.

Гумица

Постои специјално дизајнирана водонепропустлива гумица за димензии за отвори со разни ID или OD димензии. Отворот на базата се прави со посебен нож за секоја димензија, заради точно поставување на веќе направениот отвор на базата, а пред да се вметне цевката во неа мора да се премачка со Lubricant Neutrex или слично.