Водомерна Шахта, Водомерни Елементи

/Водомерна Шахта, Водомерни Елементи
Водомерна Шахта, Водомерни Елементи 2017-11-03T13:00:24+01:00

Намената на телескопската шахта е за изведба на водоводни, електрични и телекомуникациски системи. Предности на овие шахти се : лесен пристап до водомерот и каблите, брза монтажа, лесно прилагодлива висина, можност за влез од сите страни, заштита од замрзнување.

Водомерна / Телескопска Шахта се состои од:

  1. Телескопска База
  2. Телескопски продолжеток-круг
  3. Телескопски продолжеток-квадрат

Телескопските продолжетоци може да се користат и за продолжување на телескопската база и сите Интерхол капаци. Завршува со круг 600 mm и квадрат 600×600 mm

Елемент OD H h h1
Телескопска шахта 610 1100 600 500
Елемент OD H id1 id2
Телескопска база 630 600 250 35
Елемент OD H L1 L2 id1 id2
Телескопски продолжеток круг 610 600 510 660 250 35
Елемент OD H L1 L2 id1 id2
Телескопски продолжеток кавдрат 610 600 510 650 250 35