За технологијата

/За технологијата
За технологијата 2017-10-13T15:44:01+02:00

Компанијата е опремена со два типа на технологија ротомолдинг технологија и вбризгана технологија.  Со цел зголемување на конкурентноста на пазарот, континуирано подобрување на брзината, квалитетот и палетата на производи се реализира идејата за воведување на технологија за вбризгање пластика.

Ротмолдинг Технологија

Ротомолдинг е технологија на производство која се користи за изработка на производи со големи волумени. Предности на овие производи во однос на производи направени од други технологии се

  •  Економичност
  • Постојаност на квалитет
  • Овозможуа слобода на обликување на производите

Вбризгана пластика

Технологијата за вбризгана пластика е софистицирана технологија. Оваа технологија е најдобар метод за висока продуктивност на производи со идеални површини.

Предности од користење на оваа технологија се:

  • Флексибилност
  • Брзо, ефикасно и ефективно производство
  • Економичност
  • Овозможува производство на елементи со различни големини и облици
  • Безбедно производство